مجموعه مطالب در زمینه ریچارد تیلر | متمم
Menu

کتاب سقلمه (تلنگر) | طراحی محیط برای تأثیرگذاری روی انتخاب‌ها

کتاب سقلمه یا کتاب تلنگر - نوشته ریچارد تیلر و سانستین درباره اقتصاد رفتاری و بهبود تصمیم گیری

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب کج رفتاری (شکل گیری اقتصاد رفتاری) نوشته ریچارد تیلر

کتاب کج رفتاری - ریچارد تیلر - Misbehaving - Richard Thaler

روانشناسی پول
   

ریچارد تیلر (ریچارد تالر)

ریچارد تالر - ریچارد تیلر - نوبلیست اقتصاد و دانشمند برجسته اقتصاد رفتاری

روانشناسی پول
   
مختص کاربر آزاد