Menu

رید هافمن (معرفی و بیوگرافی)

بیوگرافی رید هافمن

شبکه های اجتماعی
   

نویسندگان و دانشمندان کلاسیک مدیریت و روانشناسی مرتبط با مدیریت

متفکران کلاسیک مدیریت
   

معرفی پادکست بزرگ کردن کسب و کار (رید هافمن)

پادکست یادگیری زبان رید هافمن

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی
   

تعریف شبکه های اجتماعی چیست؟ (شبکه اجتماعی)

شبکه های اجتماعی چه هستند و چگونه تعریف می‌شوند

شبکه های اجتماعی
   
واژه نامه متمم
   

رید هافمن و مقاله در مورد شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

تمرین و مشارکت در بحث
   
شبکه های اجتماعی
   
مختص کاربر ویژه