Menu

صراحت تمام عیار | راهنمایی برای ترکیب قاطعیت و انسانیت در محیط کار

صراحت تمام عیار

مهارتهای ارتباطی
   

کتاب آیین پیروزی جک ولش

جک ولش - کتاب آیین پیروزی

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

تفاوت مدیر و رهبر | رهبری سازمانی چگونه معنا پیدا می‌کند؟

تفاوت مدیریت و رهبری سازمانی

کاریزما
   
مختص کاربر ویژه
   

زندگی و اندیشه وارن بنیس (از متفکران حوزه‌ی رهبری سازمانی)

زندگی نامه وارن بنیس - رهبری سازمانی

کاریزما
   
مختص کاربر ویژه
   

معرفی پادکست کارآفرینی و رهبری سازمانی

پادکست های یادگیری زبان انگلیسی - یادگیری و رهبری سازمانی

مختص کاربر ویژه
   
یادگیری زبان انگلیسی