Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

نگرش سیستمی (مرور و جمع‌بندی) | به روایت راسل اکاف

نگرش سیستمی و مرور آن توسط راسل اکاف

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

روزنامهٔ فردا | اگر اخبار فردا را می‌دانستیم چه می‌شد؟

اخبار فردا - روزنامه فردا

تجربه ذهنی
   
تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

راسل اکاف (راسل ایکاف) | تدوین‌گر تفکر سیستمی

راسل اکاف راسل ایکاف تفکر سیستمی متمم محل توسعه مهارتهای من

تفکر سیستمی
   
مختص کاربر آزاد
   

کتاب «دربارهٔ سیستم‌های هدفمند» | راسل اکاف

کتاب درباره سیستمهای هدفمند

تفکر سیستمی
   
مختص کاربر ویژه
   

چگونه می‌توان به یکی از بهترین خودروسازان جهان تبدیل شد؟ (اتلی هارداسن)

برترین خودروسازی جهان - اتلی هارداسن

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

راسل اکاف، تفکر سیستمی و هدفهای ضمنی

تفکر سیستمی و خاطرات راسل ایکاف

تفکر سیستمی