مجموعه مطالب در زمینه دیتابیس | متمم
Menu

پایگاه داده یا دیتابیس چیست؟ تعریف و کاربرد پایگاه داده

پایگاه داده یا دیتابیس چیست؟

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی