Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

شغل فروشندگی | فروشنده برونگرا موفق‌تر است یا فروشنده درونگرا؟

شغل فروشندگی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

اصول فروش موفق | یک جزوه راهنمای فروش محصول درست کنید

اصول فروش موفق

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

پشیمانی پس از خرید | چگونه از احساس پشیمانی جلوگیری کنیم؟

پشیمانی پس از خرید

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

معماری انتخاب | استفاده از پیشنهاد انحرافی

پیشنهاد گزینه انحرافی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب اصول فروش | چارلز فوترل (فیوترل)

کتاب اصول فروش

دانش و مهارت فروش
   

بیش فروشی (Up-selling) و فروش مکمل (Cross-selling) چیست؟

بیش فروشی چیست؟ فروش مکمل چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

قیف فروش یا Sales Funnel چیست؟

تعریف قیف فروش

دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروشنده موفق باید در چه زمینه‌هایی دانش داشته باشد؟

دانش مورد نیاز برای فروشنده موفق

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آموزش فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای | دوره آنلاین

نقشه راه آموزش مهارت فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای

دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا در مذاکره فروش، درباره ایرادها و نقاط ضعف محصول‌تان صحبت می‌کنید؟

آیا در مذاکره نقاط ضعف خود را بگوییم

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه