مجموعه مطالب در زمینه خلاصه کتاب | متمم
Menu

کتاب همه دروغ می گویند | کتابی ضعیف اما خواندنی درباره بیگ دیتا

کتاب همه دروغ می گویند

تسلط بر تکنولوژی
   

معرفی کتاب | کتابهای مفید روانشناسی

معرفی کتابهای روانشناسی

معرفی کتابها و نویسندگان
   

معرفی کتاب: کتابهای مفید مدیریتی

معرفی کتاب های خوب مدیریت و روانشناسی

معرفی کتابها و نویسندگان
   

کتاب مدیریت منابع انسانی گری دسلر

کتاب مدیریت منابع انسانی گری دسلر

مدیریت منابع انسانی