مجموعه مطالب در زمینه جورج باکس | متمم
Menu

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است

دوره MBA - درباره مدل و مدلسازی - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی