Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

توسعه کسب و کار و انتخاب استراتژی رشد | ماتریس آنسوف

استراتژی رشد بر اساس ماتریس آنسوف چه گزینه هایی دارد؟

استراتژی کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

از ایده تا فرصت اقتصادی: چند سوال برای ارزیابی ایده های کسب و کار

چک لیست ارزیابی ایده ها

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف ایده چیست؟ ایده پردازی در کارآفرینی چگونه است؟

تعریف ایده و ویژگی های ایده های کارآفرینانه

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه