مجموعه مطالب در زمینه تلویحی | متمم
Menu

تلویحی و ضمنی به چه معنا هستند؟

تلویح یعنی چه؟ تصریح یعنی چه؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات