Menu

اگر می‌خواهید ذهن تحلیل گر داشته باشید، از اهمیت الگوها غافل نشوید

پرورش ذهن تحلیل گر

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

کامل‌ترین تعریف استراتژی چیست؟

برنامه ریزی استراتژیک و تعریف مدیریت استراتژیک

استراتژی کسب و کار    مختص کاربر ویژه    

سرفصل های درس مدیریت استراتژیک در دانشگاه‌ها چیست؟

سرفصل های درس مدیریت استراتژیک

استراتژی کسب و کار    مختص کاربر ویژه    

مبانی تحلیل اکوسیستم ها

روش تحلیل اکوسیستم ها

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

چند نکته در سناریو نویسی برای یک استراتژیست: آرکتایپ های سناریو

استفاده از آرکتایپ های سناریو در تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

سناریو چیست؟ نقش سناریو نویسی در تقویت تفکر استراتژیک – درس ۲

سناریو نویسی چیست؟ سناریو چیست و چه کاربردی در تفکر استراتژیک دارد؟

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درس ۵- انتخاب استراتژیک و ارزیابی شرایط دنیای واقعی (Reality Check)

تفکر استراتژیک و آزمودن دنیای واقعی

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درس ۴ – کاربرد تفکر استراتژیک در مواجهه با روندهای جدید (مثال اطلاعات فوری)

مثال از بحث تفکر استراتژیک و رویداد و روند

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درس ۳ – ویژگی های نگرش یک استراتژیست به جهان اطراف (قسمت دوم)

نگاه استراتژیست به جهان اطراف

تفکر استراتژیک    مختص کاربر ویژه    

درس ۲ – ویژگی‌های نگرش یک استراتژیست به جهان اطراف (قسمت اول)

تفکر استراتژیک و نحوه نگاه یک استراتژیست به جهان اطراف

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درس ۱- آیا این تصمیم، یک تصمیم استراتژیک است؟

به چه تصمیمی، یک تصمیم استراتژیک گفته می‌شود؟

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

تفکر استراتژیک و سوال کلیدی خریدن یا ساختن

تفکر استراتژیک و سوال کلاسیک خریدن یا ساختن

تفکر استراتژیک    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

درس ۶- موانع تفکر استراتژیک و نگاه استراتژیک به کار و زندگی

موانع و چالش‌های تفکر استراتژیک

تفکر استراتژیک    مختص کاربر ویژه    

درس ۲- آیا خودتان را دارای تفکر استراتژیک می‌دانید؟

آیا شما تفکر استراتژیک دارید؟

تفکر استراتژیک    مختص کاربر ویژه