Menu

تصمیم گیری درست الزاماً به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود

تصمیم گیری درست در برابر نتیجه درست

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

استعداد واقعی، تسلط بر فرایند حل مسئله است

استعداد حل مسئله در محیط کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تفکر واگرا و تفکر همگرا

تفکر واگرا چیست و با تفکر همگرا چه تفاوتی دارد؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تشخیص مسئله و تعریف مسئله | مسئله یابی گام اول حل مسئله است

تشخیص مسئله و تعریف مسئله قبل از حل مسئله باید مورد توجه قرار گیرند

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

انواع مسئله‌ها بر اساس سطح پیچیدگی

انواع مسئله ها بر اساس میزان پیچیدگی آنها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

مسئله چیست؟ روشها و تکنیکهای حل مسئله چه هستند؟

روشها و تکنیکهای حل مسئله

مهارت حل مسئله
   

آنچه در میان سر و صداها گم می‌شود

یک نکته مهم در تصمیم گیری‌ها

تصمیم گیری
   
دعوت به گفتگو
   
مختص کاربر ویژه
   

تکنیک های تصمیم گیری | ثبت و مرور تصمیمها

افزایش مهارت تصمیم گیری

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

هیوریستیک و مغز خطاساز | میان برهای ذهنی

هیوریستیک چگونه باعث ایجاد خطا در ذهن انسان می‌شود؟

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

خطای درک نادرست دامنه ارزیابی و مقیاس مسئله

تصمیم گیری و خطای ارزیابی حوزه تصمیم گیری

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

معرفی کتاب انتخابها، ارزشها و چارچوبها (دنیل کانمن)

کتابهای دنیل کانمن - Choices, Values and Frames

تصمیم گیری
   
معرفی کتابهای مدیریتی
   

خطاهای شناختی یا خطاهای ذهنی | معرفی انواع خطاهای شناختی

خطاهای شناختی چه هستند و فهرست آنها چیست؟

تصمیم گیری
   
مختص کاربر ویژه
   

فایل صوتی درباره تصمیم گیری

دانلود فایل صوتی رایگان تصمیم گیری

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
رادیو متمم
   

پشیمانی در تصمیم گیری: کارآفرینی انتخاب من نبود

یکی از بنیان گذاران اپل - کارآفرینی انتخابم نبود

تصمیم گیری
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه