Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


تحلیل دینامیک سیستمها یا تحلیل سیستمهای پویا

دینامیک سیستمها

دینامیک سیستمها
   
مختص کاربر ویژه
   

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)

سنتز در مقابل آنالیز و اهمیت سنتز در رویکرد سیستمی

تفکر سیستمی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف و بررسی رفتار غیرخطی در یک سیستم

تعریف رفتار غیرخطی و بررسی رفتار غیرخطی در تحلیل سازه ها و سیستم ها

تمرین دارد
   
دینامیک سیستمها
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف رفتار چیست؟ چگونه رفتار را در تحلیل سیستمها به کار می‌گیرند؟

تعریف رفتار در دینامیک سیستمها

تمرین دارد
   
دینامیک سیستمها
   
مختص کاربر ویژه
   

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم

متمم چیست و چه می‌کند؟
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟