Menu

سرفصل های درس مدیریت استراتژیک در دانشگاه‌ها چیست؟

سرفصل های درس مدیریت استراتژیک

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

رنو نیسان – یک ازدواج بین دو تولیدکننده

اتحاد استراتژیک رنو نیسان

تمرین دارد
   
داستان کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

معرفی درس استراتژی و مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک در دوره mba متمم

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

استراتژی – درس ۱۲: تحلیل استراتژیک رفتار رقبا

تحلیل استراتژیک رقبا با استفاده از مدل مایکل پورتر

استراتژی کسب و کار
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

استراتژی و مفهوم دیوارهای ورود

دیوارهای ورود به صنعت - استراتژی - متمم

استراتژی کسب و کار
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

داستان کسب و کار – چالش استراتژیک در تاریخچه IBM

بحران استراتژیک در شرکت IBM

تمرین دارد
   
داستان کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

تحلیل استراتژیک صنعت شامل چه بخش‌هایی است؟

تحلیل استراتژیک صنعت - مدل هکس و مایکل پورتر

استراتژی کسب و کار
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تحلیل استراتژیک منابع – درس ۱: بارنی چه می‌گوید؟

تحلیل استراتژیک منابع

تفکر استراتژیک