Menu

تا چه حد می‌توانید انتزاعی و مجرد فکر کنید؟

معنی انتزاع و تجرید و Abstraction چیست؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی