Menu

مدل آیدا (AIDA) در تبلیغات چیست و چه می‌گوید؟

مدل آیدا در تبلیغات چیست و چگونه تعریف می‌شود؟

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

تاثیر تبلیغات بر مصرف کننده را چگونه بسنجیم؟

سنجش اثرات تبلیغات بر مصرف کننده

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

نقش درگیری ذهنی مصرف کننده در طراحی تبلیغات

نظریه درگیری ذهنی مصرف کننده و کاربرد آن در تبلیغات

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

برنامه ریزی ارتباطات بازاریابی

برنامه تبلیغاتی شامل چه چیزهایی است؟

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

چرا یک برنامه تبلیغاتی شکست می خورد؟

بررسی علت شکست برنامه های تبلیغاتی - برنامه ریزی برای تبلیغات المان‌های بسیاری دارد

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

داستان گویی در تبلیغات

داستان گویی در تبلیغات

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

منظور از سرنخ یا Lead در بازاریابی و تبلیغات چیست؟

تولید لید (Lead) یا مشتری راغب در تبلیغات و بازاریابی

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

ست گادین (ست گودین)

ست گادین

معرفی کتابها و نویسندگان
   

انتخاب رسانه مناسب و برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی

انتخاب رسانه مناسب و برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

شاخص هزینه جذب مشتری جدید یا CAC چیست؟

شاخص هزینه جذب مشتری به عنوان یکی از شاخص های کلیدی عملیاتی در تبلیغات

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف ارزش مشتری یا ارزش طول عمر مشتری چیست؟

تعریف ارزش طول عمر مشتری چیست

تبلیغات
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تبلیغات چیست و در رشته مدیریت تبلیغات چه می‌آموزند؟

مدیریت تبلیغات

تبلیغات
   
راهنمای مطالعه درسها
   
مختص کاربر ویژه
   

ژان ماری درو – جهان از نگاه یک تبلیغات‌چی

ژان ماری درو - از متخصصان برتر صنعت تبلیغات در جهان

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

حوزه های اثرگذاری رنگ در بازاریابی و تبلیغات

روانشناسی رنگها در بازاریابی و تبلیغات

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه