Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

در "ویژگیهای انسان تحصیل‌کرده"، مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته را مرور می‌کنیم


هر یک از اینها از کدام سیاره آمده‌اند؟

تانیا لومبروزو - بیگانه هایی از سیاره دیگر

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

تانیا لومبروزو (محقق روانشناسی شناختی)

تانیا لومبروزو - متخصص روانشناسی شناختی - دانشگاه کالیفرنیا - برکلی

معرفی کتابها و نویسندگان
   
مهارت یادگیری