Menu

خلاقیت به عنوان یک مهارت

خلاقیت به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

مهارت تخمین زدن و برآورد کردن

مهارت تخمین زدن و برآورد کردن

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت خودانگیزی و بحث خودانگیزش

مهارتهای خودانگیزشی یا خودانگیزی یا خودانگیزش

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت ارتباط شفاهی

معرفی مهارت ارتباط شفاهی به عنوان زیرمجموعه ای از مهارتهای ارتباطی

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت حل مسئله

حل مسئله به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت کار تیمی

معرفی مهارت کار تیمی

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت ریسک کردن

مهارت ریسک کردن

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت ارتباط نوشتاری

مهارت نوشتاری

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد