مجموعه مطالب در زمینه اعتبار ویکی پدیا | متمم
Menu

درباره‌ی ارزش و اعتبار ویکی پدیا | لری سنگر و یرون لنیر

اعتبار مقاله های ویکی پدیا چقدر است؟ دیدگاه لری سنگر

تسلط بر تکنولوژی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه