Menu

وصل بودن همه چیز به یکدیگر، مرا نگران می‌کند

استیون استروگاتز

ایده متمم
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه