مجموعه مطالب در زمینه استراتژیک | متمم
Menu

دوره مدیریت استراتژیک | آموزش استراتژی کسب و کار

دوره جامع مدیریت استراتژیک - آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

تحلیل استراتژیک منابع | مدل VRIO

تحلیل استراتژیک منابع

تفکر استراتژیک
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟

تغییر پارادایم در حوزه استراتژی و کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی
   

استراتژی و همجنس خواری در بازاریابی و فروش محصولات

بازاریابی، همجنس خواری و استراتژی

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه