Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


از میان روش های ارزیابی عملکرد شغلی کدام را جدی‌تر می‌گیرید (وظیفه ای یا زمینه ای)؟

ارزیابی عملکرد و عملکرد زمینه ای و عملکرد وظیفه ای

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی
   

مدیریت منابع انسانی و جلسات غیررسمی ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد و مدیریت منابع انسانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت منابع انسانی