Menu

زنجیره ارزش پورتر | ابزاری برای تحلیل وضعیت کسب و کار

زنجیره ارزش - بررسی اهمیت زنجیره ارزش برای کسب و کارها

ارزش آفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

فهرست برخی روشهای کلاسیک تولید ارزش اقتصادی

تولید ارزش اقتصادی

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف پایداری چیست؟ | بررسی مفهوم پایداری در مدیریت و کسب و کار

تعریف پایداری چیست؟ پایداری معادل استدامه در زبان عربی و Sustainability در انگلیسی است

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

معرفی و خلاصه کتاب طراحی ارزش پیشنهادی

ارزش آفرینی
   

به چه چیزی کسب و کار می‌گوییم؟ (تفاوت فرصت طلبی و ایجاد ارزش واقعی)

فرصت طلبی و ارزش آفرینی

ارزش آفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی

پروژه پایانی درس ارزش آفرینی

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ

دوره MBA - بازار همه چیز است - متمم

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

چند نکته و مثال در مورد بحث تفاوت کالا و خدمت

تفاوت کالا و خدمات

ارزش آفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت کالا و خدمت در چیست؟

تفاوت کالا و خدمت - دوره mba

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

معیارهای تحلیل بازار و ارزیابی بازار (بخش دوم)

تحلیل بازار را توسط چه معیارهایی انجام دهیم؟

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار

دوره MBA - معیارهای اندازه گیری بازار

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

واسطه گری چیست و تفاوت دلالی و واسطه گری در کجاست؟

تعریف دلالی چیست و تعریف واسطه گری چیست و تفاوت دلالی و واسطه گری چیست

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

ارزش چیست؟ | تعریف ارزش و ارزش آفرینی در کسب و کارها

دوره MBA - ایجاد ارزش در کسب و کار - متمم - محل توسعه مهارتهای من

ارزش آفرینی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

مدیریت بازاریابی (نقشه راه درس)

بازاریابی و مدیریت بازاریابی - اصول و مبانی بازاریابی

راهنمای مطالعه درسها