Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

مصاحبه شغلی | سوالات مصاحبه استخدام فروشنده و کارشناس فروش

سوالات مصاحبه استخدام فروشنده

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروش حضوری | آموزش بازاریابی حضوری در قالب چند نکته

آموزش فروش حضوری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروشنده حرفه ای | با هر یک از مخالفت‌ها و بهانه‌های مشتری چگونه برخورد کنیم؟

بهانه های مشتری

دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروشنده حرفه ای | پاسخ‌گویی به ایرادها و مخالفت‌های مشتری

مخالفتهای مشتری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروشنده حرفه ای | به خاطر داشته باشید که مسائل مشتریان سه دسته‌اند

فروشنده حرفه ای

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

سه سبک ارتباطی در فروش حضوری

سبک ارتباطی در فروش حضوری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

اصول فروش موفق | یک جزوه راهنمای فروش محصول درست کنید

اصول فروش موفق - راهنمای فروش محصول

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

شغل فروشندگی | فروشنده برونگرا موفق‌تر است یا فروشنده درونگرا؟

شغل فروشندگی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه