مجموعه مطالب در زمینه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید | متمم | Page 3
Menu

آرشیو بلاگ

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

ویژگی های شخصیتی کارآفرینان چیست

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب نوآفرینی (آدام گرنت) | راهنمایی برای پرورش خلاقیت و نوآوری

کتاب نوآفرینی آدام گرانت (آدام گرنت)

کارآفرینی
   
معرفی کتابهای مدیریتی
   

کتاب سختی کارهای سخت | دردسرها و چالش های یک مدیرعامل

کتاب سختی کارهای سخت - بن هاروویتز

کارآفرینی
   

راه اندازی کسب و کار | چه زمانی کسب و کار خود را شروع کنم؟

راه اندازی کسب و کار جدید | چه زمانی برای شروع کسب و کار مناسب است؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب چالشهای کارآفرینی | دوراهی‌های پیش روی کارآفرینان

کتاب چالش های کارآفرینی - دو راهی های پیش روی کارآفرینان

کارآفرینی
   

راه اندازی کسب و کار | کارآفرینی را تنها آغاز می‌کنید یا با شریک؟

آیا شریک و هم بنیان گذار می‌خواهم؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

راه اندازی کسب و کار | دردسرهای شباهت شرکا و تیم کارآفرین همگن

شباهت شرکا و تیم کارآفرین

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

اشتباهات رایج کارآفرینان در مسائل مالی

کارآفرینی و اشتباهات مالی در تولد کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

حرف‌های جک ما |‌ درباره‌ی کار، موفقیت و کارآفرینی

جک ما

کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

راه اندازی کسب و کار | عاقبت شراکت با دوستان و خانواده

راه اندازی کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

یک انتخاب کلیدی در کارآفرینی | ثروت آفرینی بیشتر یا کنترل بیشتر؟

چالش ثروت در برابر کنترل

کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه
   

خانه‌ به دوش های دیجیتال (Digital Nomads)

خانه به دوش های دیجیتال

کارآفرینی
   
مختص کاربر ویژه