Menu

آرشیو بلاگ

درس گرفتن از شکست برای موفقیت | چیپ هیث

دیدگاه چیپ هیث درباره این‌که چگونه از شکست برای موفقیت درس بگیریم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت حل مسئله
   

خطاهای رایج در تعیین فهرست گزینه‌ها و آلترناتیوها

فهرست گزینه ها و آلترناتیوها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

منظور از ریلکس کردن یک مسئله چیست؟

ریلکس کردن حل مسئله

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

هزینه فرصت از دست رفته و روش محاسبه آن

تعریف هزینه فرصت چیست؟ روش محاسبه هزینه فرصت چگونه است؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

کتاب مهارت حل مسئله

کتاب مهارت حل مسئله - اس یان رابرتسون

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟

آموزش سوال پرسیدن چگونه انجام می‌شود؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت حل مسئله
   

تفاوت مشکل و مسئله چیست؟ منظور از تبدیل مشکل به مسئله چیست؟

تفاوت مشکل و مسئله چیست؟ مشکل با مسئله چه فرقی دارد؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت حل مسئله
   

رسم نمودار استخوان ماهی | نمودار ایشیکاوا

ترسیم نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا

مهارت حل مسئله
   

دیدن به شکلی دیگر | تمرینی برای خلاقیت

تمرین خلاقیت با دیدن به شکلی دیگر

زنگ تفریح
   
مهارت حل مسئله
   

معمای انتخاب وزنه برای ترازو | زنگ تفریح

معمای انتخاب وزنه برای ترازو

زنگ تفریح
   
مهارت حل مسئله
   

اهمیت وقفه و خوابیدن روی یک مسئله

دوره نهفتگی - خوابیدن روی مسئله

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

خلاقیت چیست؟ | خلاقیت را می‌توان مانند سرمایه گذاری دید

خلاقیت چیست

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله