Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


آرشیو بلاگ

مهارت ارتباطی: زبان منفی – زبان مثبت

زبان سلبی - زبان ایجابی - زبان زندگی - طرح متمم

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

مهارت ارتباطی: گفتگو با خود

مورچه و مورچه خوار - گفتگو با خود

مهارتهای ارتباطی
   

مهارت ارتباطی: درباره آسیب پذیری

آسیب پذیری - سایت تد - برنه براون

کلیپ های تصویری سایت TED
   
مهارتهای ارتباطی
   

معرفی منابع: کتاب هفت چالش ارتباط دنیس ریورز

هفت چالش ارتباط دنیس ریورز Seven challenges in communications dennis rivers

مهارتهای ارتباطی
   

مهارت سخنرانی خود را با حرف زدن مدیریت شده بهتر کنیم

مهارت سخنرانی و حرف زدن مدیریت شده

تمرین دارد
   
مهارتهای ارتباطی
   

فایل صوتی رادیو متمم: مهارت سخنرانی

دانلود فایل صوتی درباره مهارت سخنرانی در جمع

رادیو متمم
   
مهارتهای ارتباطی
   

رادیو متمم: مهارت سخنرانی و برنامه ریزی برای آن (۱)

مهارت سخنرانی در جمع و برنامه ریزی برای سخنرانی

رادیو متمم
   
مهارتهای ارتباطی
   

رادیو متمم: ترکیب اطلاعات و سرگرمی در سخنرانی

رادیو متمم
   
مهارتهای ارتباطی
   

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است

ارتباطات و زبان زندگی: مقایسه نوعی قضاوت است

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)

جبر محیطی و ضرورت توجه به آن برای بهبود مهارت ارتباطی

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

شناسایی احساسات و ابراز احساسات – مهارت ارتباطی

ابراز احساسات و شناسایی آنها به عنوان یک مهارت ارتباطی

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟

ضعف ارتباطی یا ضعف در مهارت ارتباطی

تمرین دارد
   
مهارتهای ارتباطی
   

تاریخچه ارتباطات انسانی و تغییر انتظارات انسان‌ها از مهارت ارتباطی

تاریخچه ارتباطات انسانی

مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

مهارتهای ارتباطی (نقشه راه یادگیری)

کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی