Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


آرشیو بلاگ

مهارت ارائه مطلب و سخنرانی (نقشه راه درس)

روش های ارائه مطلب و سخنرانی

راهنمای مطالعه درسها
   
مختص کاربر ویژه
   

مخاطب شناسی در سخنرانی: توجه به شرایط محیطی

مخاطب شناسی در سخنرانی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

مخاطب شناسی در سخنرانی: موضع مخاطب نسبت به سخنران و سخنرانی چیست؟

مخاطب شناسی و موضع مخاطب نسبت به سخنرانی شما

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

چگونه از حرف‌ها و ایده‌هایتان در سخنرانی پشتیبانی می‌کنید؟

پشتیبانی از حرف‌ها و ایده‌ها در سخنرانی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

برای کاهش استرس سخنرانی باید “توهم شفافیت” را بشناسید

توهم شفافیت باعث افزایش استرس در سخنرانی و ترس از سخنرانی می‌شود

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت ارائه
   

سایت تد TED را از دست ندهید (+ پیشنهاد چند سخنرانی)

مهارت ارائه