Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


آرشیو بلاگ

مدیریت رسانه برای کسب و کارها

مدیریت رسانه برای کسب و کارها

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت رسانه
   

تعریف رسانه چیست؟ رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند؟

تعریف رسانه چیست؟

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت رسانه
   

اهمیت اندازه گیری در رسانه های جمعی و رسانه های اجتماعی

رسانه های اجتماعی و رسانه های جمعی را چگونه اندازه گیری می‌کنند

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت رسانه
   

آیا کسب و کار شما به رسانه نیاز دارد؟

آیا کسب و کار شما نیازمند یک رسانه اجتماعی است؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت رسانه
   

برخی از انواع رسانه های اجتماعی

انواع رسانه های اجتماعی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت رسانه
   

مخاطب شناسی چیست و مخاطب چگونه تعریف می‌شود؟

تعریف مخاطب شناسی چیست؟

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت رسانه
   

رام کردن غولها – درباره تاثیر شبکه های اجتماعی بر جامعه

نقد شبکه های اجتماعی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت رسانه