Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


آرشیو بلاگ

نمونه‌های رایج مدل کسب و کار : مدل مبتنی بر حذف زوائد

مدل کسب و کار مبتنی بر حذف زوائد

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

نمونه‌های رایج مدل کسب و کار: نرخ ثابت مستقل از مصرف

نمونه های مدل کسب و کار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

نمونه‌های رایج مدل کسب و کار: پرداخت بر اساس مصرف

پرداخت بر اساس مصرف

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

معرفی کتاب خلق مدل کسب و کار استروالدر + فایل تصویری

مدل کسب و کار
   

طرح تجاری یک صفحه ای (معرفی کتاب)

کتاب طرح تجاری یک صفحه ای - دکتر علیرضا فیض بخش

مدل کسب و کار
   
معرفی کتابهای مدیریتی
   

مدل کسب و کار چیست و چگونه طراحی می‌شود؟ (معرفی درس)

مدل کسب و کار چیست؟ طراحی مدل کسب و کار چگونه است؟

مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

پنج نکته کلیدی در مورد مدل کسب و کار

طراحی مدل کسب و کار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل کسب و کار: نستله و دستگاه نسپرسو

مدل کسب و کار نستله و دستگاه نسپرسو چیست؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

روایت داستانی و روایت عددی از مدل کسب و کار

دوره MBA و داستان کسب و کار - مدل کسب و کار - متمم

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل ایجاد ارزش یا ارزش پیشنهادی برای مشتری در کسب و کار شما چیست؟

طراحی مدل کسب و کار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

اهمیت بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار

بخش بندی مشتریان در طراحی مدل کسب و کار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

کانال های ارتباط با مشتری در مدل کسب و کار شما چیست؟

طراحی مدل کسب و کار: انتخاب کانال های ارتباط با مشتری

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل درآمدی کسب و کار – از چه کسی می‌خواهید پول بگیرید؟

دوره MBA - مدل کسب درآمد به عنوان بخشی از مدل کسب و کار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

معرفی چند مدل درآمد رایج در مدلهای کسب و کار

انواع مدل درآمد و مدل کسب درآمد

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار