Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

آرشیو بلاگ

«شبه علم» چیست؟

شبه علم

شبه علم در جهان امروز    

تاثیر ماه تولد بر شخصیت (شخصیت شناسی بر اساس ماه تولد)

تاثیر ماه تولد بر شخصیت

شبه علم در جهان امروز    

شبه علم: چپ مغزی و راست مغزی

نیمکره چپ مغز نیمکره راست مغز تبلیغ مرسدس بنز

شبه علم در جهان امروز    

شبه علم: تصورات نادرست عمومی در مورد مغز

شبه علم - تصورات نادرست در مورد مغز - متمم - محل توسعه مهارتهای من

شبه علم در جهان امروز    

خواص درمانی سنگها و سنگ درمانی – علم یا شبه علم؟

خواص درمانی سنگ ها - سنگ درمانی - فواید و مضرات سنگ درمانی

شبه علم در جهان امروز    مختص کاربر ویژه