Menu

آرشیو بلاگ

آیا در تصمیم گیری‌ها به “شادی” توجه می‌کنیم؟

کارگاه زندگی شاد

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

تو به جای من انتخاب کن!

کارگاه زندگی شاد - تو به جای من انتخاب کن

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

قدرت گزینه های پیش فرض

کارگاه زندگی شاد - قدرت گزینه های پیش فرض

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

تأثیر مقایسه بر شادمانی | کبوتر با کبوتر، باز با باز؟

کارگاه زندگی شاد - کبوتر با کبوتر باز با باز؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

خریدن کالا یا خریدن تجربه؟

کارگاه زندگی شاد - خریدن کالا یا خریدن تجربه

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

بشقابی پر از انواع غذاها – تکنیکهای تجربه شادی بیشتر

کارگاه زندگی شاد - آیا بشقاب شما هم پر از انواع غذاهاست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

اثر موسیقی موتسارت روی هوش را فراموش کنید اما…

اثر موسیقی موتسارت روی هوش

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

حالِ دوستِ دوستِ شما چطور است؟

حال دوست دوست شما چطور است؟

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

اهمال کاری و به تعویق انداختن و نقش آن در ناشادی ما

یکی از ریشه های شاد نبودن در زندگی، اهمال کاری و به تعویق انداختن و کمال طلبی است

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

مرور درس‌های گذشته

کارگاه زندگی شاد

کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

زندگی خود را طراحی کنید (معرفی کتاب ‌+ خلاصه)

خلاصه کتاب زندگی خود را طراحی کنید

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   

رابطه شادمانی با شیوه‌ی نگاه به گذشته، حال و آینده

نگاه به گذشته و آینده

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   

نظریه مقایسه اجتماعی

نظریه مقایسه اجتماعی چیست و چه کاربردی دارد

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه
   

شادن فرویده | خوشحال شدن از ناراحتی و شکست دیگران

شادن فرویده - خوشحال شدن از ناراحتی دیگران

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   
مختص کاربر ویژه