Menu

آرشیو بلاگ

وظایف فروشنده-دیدگاه یخچال و اسکیمو

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   

مرور پنج مرحله‌ یک خرید

مهارت فروش: مراحل تصمیم مشتری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

نیاز در ذهن یک مشتری

دانش و مهارت فروش - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

توصیه هایی برای جلسه فروش حضوری

نکاتی درباره جلسه فروش حضوری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید

مرحله جمع آوری اطلاعات در فرایند خرید

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا در مذاکره فروش، درباره ایرادها و نقاط ضعف محصول‌تان صحبت می‌کنید؟

آیا در مذاکره نقاط ضعف خود را بگوییم

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آموزش فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای

نقشه راه آموزش مهارت فروش و تکنیکهای فروشندگی حرفه ای

دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

دو نوع فروشندگی: فروش به افراد / فروش به سازمان‌ها و کسب و کارها

انواع مشتریان - فروش فردی و فروش سازمانی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروش شخصی یا Personal Selling چیست؟ (آشنایی با یک اصطلاح)

فروش شخصی چیست؟ تعریف فروش شخصی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

آشنایی با بخش‌های کلیدی گفتگوی فروش

مکالمه فروش - گفتگوی فروش

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

شناسایی نیاز مشتری | کشف نیاز مشتری گام اول فروش است

مته شش میلیمتری یا سوراخ شش میلیمتری - -متمم

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروشنده موفق باید در چه زمینه‌هایی دانش داشته باشد؟

دانش مورد نیاز برای فروشنده موفق

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

فروشنده موفق چه ویژگی هایی دارد؟

آموزش مهارت فروش حرفه ای - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

قیف فروش یا Sales Funnel چیست؟

تعریف قیف فروش

دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

مشتری یابی و جستجوی سرنخ در فروش

مشتری یابی در بازاریابی و فروش

دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

تفاوت ویزیتور و بازاریاب چیست؟ ویزیتور حرفه ای چه ویژگیهایی دارد؟

تفاوت ویزیتور و بازاریاب چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

معماری انتخاب | استفاده از پیشنهاد انحرافی

پیشنهاد گزینه انحرافی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

چالشها و سختی های کار فروش و فروشندگی

چالش ها و سختی های شغل فروش

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه