Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


آرشیو بلاگ

معیار ارزیابی اثربخشی یک برنامه تبلیغاتی چیست؟

ارزیابی اثربخشی کمپین های تبلیغاتی - تبلیغات

تبلیغات
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

کمپین تبلیغاتی چیست؟

کمپین تبلیغاتی

تبلیغات
   

مفهوم لغت کمپین در عبارت “کمپین تبلیغاتی”

معنای لغت کمپین در کمپین تبلیغاتی

تبلیغات
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

بازاریابی و تبلیغات با استفاده از محتوا

بازاریابی با استفاده از محتوا - طرح متمم - محل توسعه مهارتهای من

تبلیغات
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی کمپین تبلیغاتی – تعیین ماموریت

سوالاتی که باید قبل از طراحی کمپین تبلیغاتی پرسیده شود

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

آژانس تبلیغاتی دیوید اگیلوی و نمونه کمپین تبلیغاتی

آژانس تبلیغاتی دیوید اگیلوی و نمونه کمپین تبلیغاتی این آژانس

تبلیغات
   

نمونه کمپین تبلیغاتی ارائه شده برای المپیک پکن

نمونه کمپین تبلیغاتی برای المپیک پکن

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

چرا یک برنامه تبلیغاتی شکست می خورد؟

تبلیغات
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف تبلیغات چیست و کاربرد آن در کجاست؟

تعریف تبلیغات

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

آشنایی با ساختار صنعت تبلیغات

ساختار صنعت تبلیغات

تبلیغات
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف حوزه های ATL و BTL و TTL در تبلیغات

تعریف ATL و BTL در تبلیغات

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه
   

اثربخشی تبلیغات در چه شرایطی بیشتر است؟ تبلیغ برای محصول یا تبلیغ برای برند؟

چرا تبلیغ میکنیم؟

تبلیغات
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

انتخاب آژانس تبلیغاتی – وظایف آژانس تبلیغاتی چیست؟

آژانس تبلیغاتی و وظیفه های آن

تبلیغات
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

نقش آژانس تبلیغاتی در انتخاب بهتر حجم، زمان و تکرار

وظایف آژانس تبلیغاتی چیست

تبلیغات
   
مختص کاربر ویژه