مجموعه مطالب در زمینه اصول و فنون مذاکره | متمم
Menu

آرشیو بلاگ

دوره اصول و فنون مذاکره و تکنیک های مذاکره

اصول و فنون مذاکره و ترفندهای آن

اصول و فنون مذاکره
   
معرفی دروس دوره MBA
   

پیامهای منفی کلامی و غیرکلامی در مذاکره

پیامهای غیرکلامی و پیامهای کلامی منفی

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

کسی که با او مذاکره میکنم دیوانه است!

مذاکره کننده دیوانه - متمم - محل توسعه مهارتهای من

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

در مذاکره خودمان را زیادی زیرک نشان ندهیم

فریب در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

تسلط بر کلمات و اهمیت آن در مذاکره

تسلط کلامی در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

اسلایدها و خبرنامه سمینار مذاکره

سمینار پیامها در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره

فروید و مکانیزمهای دفاعی در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا در مذاکره و تدوین قرارداد، به مذاکره مجدد فکر می‌کنید؟

مذاکره قرارداد و نکاتی که باید قرارداد مذاکره در نظر گرفته شود

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

مذاکره قرارداد فرنچایز

مذاکره قرارداد فرنچایز

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

فیلم سمینار آموزشی مذاکره و زبان بدن | محمدرضا شعبانعلی

سمینار آموزشی مذاکره - پیامها در مذاکره - محمدرضا شعبانعلی

اصول و فنون مذاکره
   
مختص کاربر ویژه
   

انواع خشونت در رابطه با دیگران

انواع خشونت و رفتارهای ناشی از خشم

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

برنامه ریزی برای مذاکره – ذی نفعان مذاکره چه کسانی هستند؟

ذی نفعان مذاکره چه کسانی هستند؟ برنامه ریزی برای مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

نقش آلترناتیوها و BATNA (بتنا) در برنامه ریزی برای مذاکره – اگر به نتیجه نرسیدیم…

آلترناتیو یا BATNA یا بتنا و نقش آن در برنامه ریزی برای مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

برنامه ریزی برای مذاکره | فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکره

تنظیم فهرست موضوعات مورد بحث در مذاکره برای برنامه ریزی در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
محتوای تشویقی
   
مختص کاربر ویژه