Menu

نمایش پروفایل

ماجد قاضی 1772 روز است که همراه متمم هست.

دیدگاه: 362
جمع امتیازات اختصاصی من: 806
جمع امتیازات عمومی من: 429
نام
ماجد قاضی
توضیحاتی در مورد من
آدمی همواره نیازمند ارتباط با دیگران است دیگرانی که در نسبت با او سه حالت دارند : یا برتر از اویند یا مساوی با او و یا پایین تر از او . شخصیت انسان به این هر سه نیاز دارد . هم نشینی با انسانها ی برتر موجب تعالی انسان می گردد به شرط اینکه لازمه این همنشینی تحقیر ادمی نباشد. مجالست با انسانهای برابر ،موجبات فراغت و راحتی ادمی است در دقایقی که با انان محشورهستی نه دلیلی برای فخر فروشی تو هست و نه علتی برای خود کم بینی در مقابل انان . و اما دسته سوم کسانی هستند که انسانیت انسان اقتضای ارتباط با آنان را دارد از آن جهت که یاریگر انان باشی در امری که انان نیازمند آن هستند به تعبیر دیگر همدمی با انان تمرین تواضع و بخشش است برای انسان.
رشته تحصیلی:
کامپیوتر سخت افزار
1 2 3 4 5 8