Menu


فایل صوتی آموزشی 60 نکته در مذاکره


نوع فایل: فایل صوتی(mp3)      زمان تقریبی: ۲۸۵ دقیقه          قیمت: صد و شصت هزار تومان

قسمتهایی از فایل صوتی آموزشی شصت نکته در مذاکره: