Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.
فایل صوتی آموزشی گفتگوی دشوار


نوع فایل: فایل صوتی(mp3)      زمان: ۲۲۰ دقیقه          قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان

توضیحات: اگر مذاکره را به معنای واقعی و علمی آن بشناسیم، گفتگوهای دشوار یکی از انواع مذاکره و شاید مهم‌ترین نوع مذاکره هستند. اما اگر معنای رایج مذاکره را – که بیشتر به معامله نزدیک است – در نظر بگیریم، گفتگوهای دشوار، یک تفاوت مهم دارند:

در مذاکره عموماً می‌دانید که در انتها چه می‌خواهید. اما در گفتگوهای دشوار، ممکن است هیچ یک از دو طرف، واقعاً ندانند که به کدام سو می‌روند.

ورشکستگی‌ها، تعدیل نیروی انسانی، روابط عاطفی شکست‌ خورده، دروغ و خیانت و تلاش برای ساختن پل‌هایی که نیمی از آنها خراب شده،نمونه هایی از دغدغه‌هایی است که می‌تواند موضوع یک گفتگوی دشوار باشد.

دمویی از فایل گفتگوی دشوار:

موضوعات:

۱-گفتگوی دشوار چیست – حدود پانزده دقیقه

۲-انتتظار ما از این بحث چیست – حدود ده دقیقه

۳-از این فایل، به چه شیوه ای استفاده کنیم – حدود پانزده دقیقه

۴- روند تولد و رشد یک گفتگوی دشوار چیست – حدود بیست و پنج دقیقه

۵- روشهای اشتباه ما در مواجهه با گفتگوهای دشوار – حدود دوازده دقیقه

۶-الگوی رفتاری شما چیست، منفعل، فعال یا واکنشی – حدود هفده دقیقه

۷-صورت مسئله را چطور و به چه شیوه ای تعریف میکنیم – حدود بیست دقیقه

۸-نگرش شخصی در برابر نگرش محیطی – حدود بیست دقیقه

۹-زمین بازی و مرزهای آن در رابطه عاطفی – حدود سی و پنج دقیقه

۱۰-نکاتی در مورد تنش زدایی در گفتگوهای دشوار – حدود بیست دقیقه

۱۱-نکات تکمیلی در مورد تنش زدایی – حدود بیست دقیقه

۱۲-چند نکته پایانی – حدود پنج دقیقه