مجموعه مطالب در زمینه پرورش تسلط کلامی | متمم
Menu

آرشیو سری مطالب :پرورش تسلط کلامی

آموزش نویسندگی | چند نکته از زبان جان اشتاین بک

آموزش نویسندگی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد
   

نقش هایی به یاد | گذری بر ادبیات خاطره نویسی

نقش هایی به یاد

پرورش تسلط کلامی
   

چند تمرین دیگر برای نوشتن

تمرین نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر ویژه
   

داستان نویسی | داستان‌نویسی بی‌هدف و بی‌مخاطب می‌تواند مفید باشد

داستان نویسی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر ویژه
   

رونویسی متن‌ها | تمرینی برای شروع نویسندگی

رونویسی کتاب

پرورش تسلط کلامی
   

پیشنهاد مطالعه | کتاب حدیث نفس | حسن کامشاد

کتاب حدیث نفس نوشته حسن کامشاد

پاراگراف فارسی
   
پرورش تسلط کلامی
   

آیا ادعای اهل فکر بودن در عین ناتوانی در بیان اندیشه‌ها قابل پذیرش است؟

رابطه فکر کردن و سخن گفتن و نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   

برخی اشتباهات رایج در نگارش کلمات

اشتباهات دیکته ای در نگارش کلمات

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

کتاب نکته های ویرایش | راهنمای ویرایش متون فارسی | علی صلح جو

کتاب نکته های ویرایش نوشته علی صلح جو

پرورش تسلط کلامی
   

پیشنهاد مطالعه | کتاب استادان و نااستادانم | عبدالحسین آذرنگ

کتاب استادان و نااستادانم - نوشته عبدالحسین آذرنگ

پاراگراف فارسی
   
پرورش تسلط کلامی
   

نکته‌ای در نوشتن خاطرات | آیا شما مالک همه‌ی خاطرات خود هستید؟

نوشتن خاطره و خاطره نویسی هم اصول خود را دارد

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا داخل کتاب‌هایی که دوست دارید چیزی می‌نویسید؟

آیا داخل کتابها می‌نویسید؟

پاراگراف فارسی
   
پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد
   

بیست و هشت اشتباه نویسندگان | آموزش نویسندگی و مفاهیم پایه آن

آموزش نویسندگی با مرور و معرفی اشتباهات نویسندگان

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد
   

چهار روش برای آغاز متن یا شروع سخنرانی

چهار روش آغاز سخنرانی و شروع نوشتن متن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال