Menu

آرشیو سری مطالب :مدیریت ارتباط با مشتری

نکته‌ای از ست گادین درباره‌ی بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتری

نکته‌ای در بازاریابی و فروش

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

همه‌ی مشتریان خود را به یک چشم نبینید | گام دوم در استقرار سیستم CRM

تمایز قائل شدن میان مشتریان

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

فرایندهای نرم افزار CRM | چک لیست ارزیابی توانایی شناخت مشتری

فرایند شناخت مشتریان در سیستم CRM - چک لیست ارزیابی

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

شناخت مشتریان | نخستین گام در استقرار سیستم CRM

اهمیت شناخت مشتریان در استقرار سیستم CRM

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

انواع مدل های CRM | مدل مدیریت ارتباط با مشتری IDIC

مدل IDIC - یکی از شناخته‌شده‌ترین انواع مدل های CRM

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

اتوماسیون بازاریابی و فروش

تعریف اتوماسیون بازاریابی و فروش

اتوماسیون بازاریابی
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

آیا سیستم مدیریت ارتباط با مشتری برای کسب و کار شما مفید است؟

ارزیابی سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

دو قانون برای استفاده از تکنولوژی در کسب و کار

رابطه اتوماسیون و ناکارآمدی

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

معرفی کتاب مدیریت ارتباط با مشتری (فرانسیس باتل)

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری فرانسیس باتل

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

برنامه وفاداری مشتری چیست؟

برنامه وفاداری مشتری

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

چه چیزهایی با مدیریت ارتباط با مشتری اشتباه گرفته می‌شوند؟

چه چیزهایی مدیریت ارتباط با مشتری محسوب نمی‌شوند

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری

تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

منظور از پایگاه مشتریان چیست؟ تا چه حد پایگاه مشتریان خود را می‌شناسید؟

تعریف پایگاه مشتریان

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری
   

چند جمله در مورد مشتری مداری در کسب و کار

مشتری مداری در کسب و کار

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت ارتباط با مشتری