Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


آرشیو سری مطالب :شخصیت شناسی

باز بودن نسبت به تجربه های جدید

باز بودن نسبت به تجربه های جدید - گشودگی به عنوان یک فاکتور شخصیتی

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف وجدان و مسئولیت پذیری (شاخص C)

وجدان و مسئولیت پذیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف برونگرایی چیست؟ شخصیت برونگرا چه ویژگی هایی دارد؟

تعریف برون گرایی چیست؟ شخصیت برون گرا چه ویژگی هایی دارد؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

شخصیت شناسی (نقشه راه یادگیری)

شخصیت شناسی در متمم

راهنمای مطالعه درسها
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

گوردون آلپورت

گوردون آلپورت و نظریه های صفاتی در شخصیت شناسی

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف شخصیت چیست؟

تعریف شخصیت چیست؟

شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

هانس آیزنک | سه صفت شخصیتی اصلی برای شناخت انسان‌ها

هانس آیزنک - نظریه سه عاملی شخصیت

شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

کارن هورنای | زندگی عصبی و تأمین امنیت اجتماعی

مرور اندیشه ها و زندگی نامه کارن هورنای

شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

آبراهام مزلو و سلسله مراتب نیازهای انسان (هرم مازلو)

آبراهام مزلو - ما آبراهام مازلو را به خاطر هرم مازلو می‌شناسیم. هرمی که سلسله مراتب نیازهای انسان را بیان می‌کند

شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب نظریه انتخاب ویلیام گلاسر

کتاب نظریه انتخاب ویلیام گلاسر

شخصیت شناسی
   

ویلیام گلاسر و تئوری انتخاب

ویلیام گلاسر - کسی که تئوری انتخاب را مطرح کرد. در نظریه انتخاب، تقریباً تمام رفتارها را از سر آگاهی و انتخاب در نظر می‌گیرند

شخصیت شناسی
   
نظریه انتخاب
   

اهمیت شخصیت شناسی در چیست؟

اهمیت شخصیت شناسی

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

دامهایی که باید هنگام یادگیری و آموزش شخصیت شناسی مراقب‌شان باشیم

دامهای آموزش شخصیت شناسی

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی
   
مختص کاربر ویژه
   

صفات شخصیتی | نظریه های صفاتی در شخصیت شناسی

نظریه های صفاتی در شخصیت شناسی

شخصیت شناسی