Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


آرشیو سری مطالب :روانشناسی محیطی

آزمایش زندان استنفورد و خطاهای فیلیپ زیمباردو در طراحی آن

آزمایش زندان استنفورد

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

مفهوم کنتراست در رنگها و روش اندازه گیری و سنجش کنتراست

تعریف کنتراست چیست؟ کاربرد کنتراست در کجاست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

حوزه های اثرگذاری رنگ در بازاریابی و تبلیغات

روانشناسی رنگها در بازاریابی و تبلیغات

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

روانشناسی رنگها در تبلیغات و بازاریابی (آنچه می‌دانیم و آنچه نمی‌دانیم)

روانشناسی رنگها در تبلیغات و بازاریابی

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

مقالات روانشناسی رنگها (نسخه PDF انگلیسی برای دانلود)

روانشناسی محیطی
   
فهرست منابع
   
مختص کاربر ویژه
   

روانشناسی رنگ قرمز و اثرات فرافرهنگی آن (درس ۶)

روانشناسی رنگ قرمز و اثرات رنگ قرمز بر روی احساس و رفتار ما

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

روانشناسی محیطی و رنگ صورتی بیکر – میلر (درس ۵)

روانشناسی رنگ صورتی

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

مدل رنگی RGB و مدل رنگی CMYK (مدل افزایشی و کاهشی رنگها) – درس ۳

مدل رنگی RGB و مدل رنگی CMYK

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

رنگ شناسی | چرخه رنگ ها (دایره رنگ ها)

چرخ رنگ یا چرخه رنگ یا دایره رنگها چیست؟ نظریه رنگها چه می‌گوید؟

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

روانشناسی رنگها – چرا بعضی رنگها را بیشتر دوست داریم؟ – درس ۱

روانشناسی رنگ ها و شخصیت شناسی بر اساس رنگ ها تا چه حد علمی است

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف ارگونومی چیست؟

تعریف ارگونومی چیست؟ ارگونومی در محیط کار فقط به ارگونومی صندلی محدود نیست

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

اثر نور محیطی و بحث طراحی محیط کار

طراحی دفتر کار: مشکل اتاقهای بدون پنجره - متمم - محل توسعه مهارتهای من

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

نظریه پنجره شکسته و نقش محیط در رفتارهای نامطلوب اجتماعی

آیا نظریه پنجره های شکسته در مورد آسیب های اجتماعی و جنایی درست است؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه
   

نور محیط و اثرات نور طبیعی بر یادگیری

اثرات نور طبیعی بر یادگیری دانش آموزان

روانشناسی محیطی
   
مختص کاربر ویژه