Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

آرشیو سری مطالب :دعوت به گفتگو

آیا درست است که از هر فرصتی برای نزدیک‌تر شدن استفاده کنیم؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   

آیا دوم بودن بهتر از اول بودن نیست؟

درباره دوم بودن

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   

بهترین پایه برای دوستی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   

بزرگترین مخترع تاریخ بشر که بوده است؟

بزرگترین مخترع تاریخ بشر

دعوت به گفتگو
   

آدم بزرگ واقعی وجود ندارد

جمله هایی از نیل گیمن

دعوت به گفتگو
   

درباره اهمیت قواعد و قوانین گفتگو

دعوت به گفتگو
   

کدام در اولویت است؟ قصد و نیت یا اقدام؟

جملاتی از اندی اندروز

دعوت به گفتگو
   

آیا باید ضعیف بودن و قوی بودن خود را پنهان کنیم؟

دعوت به گفتگو
   

درباره شکست خوردگان

دعوت به گفتگو
   

آخرین حد پیشرفت

شوق پیشرفت

دعوت به گفتگو
   

چقدر در استفاده از ابزارها موفق هستیم؟

دعوت به گفتگو
   

درباره تجربه چیزهای جدید

دعوت به گفتگو
   

دعوت به گفتگو: بحث‌های طولانی‌تر در مورد جملات کوتاه روزانه

جملات کوتاه روزانه و بحث در مورد آنها

دعوت به گفتگو
   

چیزی با بقیه چیزها جور نیست

دعوت به گفتگو
   

درس‌های اجباری دانشگاه‌ها

دعوت به گفتگو
   

هرگز دوم نباش

دعوت به گفتگو
   

ما دیگران را تربیت می‌کنیم

دعوت به گفتگو
   

درباره باور و اعتماد

دعوت به گفتگو