Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی (کلیک کنید)

آرشیو سری مطالب :آموزش تکمیلی ارزیابها

تشخیص بهتر سوگیری های ذهنی

تشخیص سوگیری های ذهنی

آموزش تکمیلی ارزیابها
   
تصمیم گیری
   
مختص کاربر ویژه
   

سنجش نیازهای کاربران در شبکه های اجتماعی

نیازهای پایه ای کاربران در شبکه های اجتماعی

آموزش تکمیلی ارزیابها
   
استراتژی محتوا
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تیپ شناسی کاربران در فضای آنلاین – مدل هیم (Heim)

تیپ شناسی کاربران شبکه های اجتماعی - شخصیت شناسی آنلاین

آموزش تکمیلی ارزیابها
   
استراتژی محتوا
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تیپ شناسی و شناخت سبک زندگی کاربران در شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین

تیپ شناسی کاربران در شبکه های اجتماعی

آموزش تکمیلی ارزیابها
   
استراتژی محتوا
   
مختص کاربر ویژه
   

آموزش تکمیلی ارزیابها: تیپ شناسی کاربران شبکه های اجتماعی و فضای آنلاین

تیپ شناسی کاربران در شبکه های اجتماعی

آموزش تکمیلی ارزیابها
   
استراتژی محتوا
   
مختص کاربر ویژه