متمم | محل توسعه مهارتهای من
Menu

متمم یعنی محل توسعه مهارتهای من.

متمم، مجموعه‌ای از مقاله‌های آموزشی نیست. بلکه یک ابزار یادگیری است که به شما کمک می‌کند به تدریج، با مطالعه، حل تمرین، یادگیری از دوستان‌تان و در یک کلام، وقت گذاشتن منظم برای خودتان، دانش و مهارت‌های خود را در مدیریت و زندگی توسعه دهید.

ثبت‌نام | اطلاعات بیشتر
    فهرست درس‌های متمم

کتاب برندسازی شخصی پیتر مونتویا | برند خودت باش

کتاب برند خودت باش

برند و برندسازی
   

متمم در هفته های اخیر

گزارش هفتگی
   

ویدئو کنفرانس | مزایا و معایب تماس تصویری چیست؟

تماس تصویری

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارتهای ارتباطی
   

تجربه های ذهنی | مرور چند نرمش فکری

تجربه ذهنی
   

بی انگیزگی و فرسودگی ناشی از اقدام‌های هم‌زمان

بی انگیزگی و فرسودگی ناشی از اقدام های همزمان

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه انگیزش و هیجان
   
مختص کاربر ویژه
   

جدول برنامه ریزی ماهانه (+‌ فایل PDF برای دانلود)

مدیریت زمان
   

تماس تلفنی و پاسخگویی تلفنی | آیا شما هم از تلفن هراس دارید؟

تماس تلفنی و هراس از آن

بازاریابی و فروش تلفنی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

درباره توقعات بی جا و کاهش انتظار از دیگران

یک متن درباره توقع بی جا و انتظار از دیگران - بر اساس تعریف مهرطلبی

تمرین و مشارکت در بحث
   
کارگاه زندگی شاد
   

توقف تولید گوشی موبایل ال جی | وقتی نوآوری به تنهایی کافی نیست

توقف گوشی موبایل ال جی

تمرین و مشارکت در بحث
   
داستان کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب اصول فروش | چارلز فوترل (فیوترل)

کتاب اصول فروش

دانش و مهارت فروش
   

جمله‌های روزانه متمم | بخش نوزدهم

جمله‌های روزانه متمم
   

حتی در ویژگی‌های خوب هم زیاده‌روی می‌تواند خوب نباشد

افراط در ویژگیهای مثبت

تمرین و مشارکت در بحث
   
روانشناسی مثبت گرا
   
مختص کاربر ویژه
   

شغل فروشندگی | فروشنده برونگرا موفق‌تر است یا فروشنده درونگرا؟

شغل فروشندگی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دانش و مهارت فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

پارادوکس عاطفی | حسم به تو، ترکیبی از حس‌های خوب و بد است

پارادوکس عاطفی در رابطه های نزدیک

تمرین و مشارکت در بحث
   
حمایت اجتماعی
   
مختص کاربر ویژه