نتیجه جستجو برای ""تفکر نقادانه"" | متمم
Menu
فایل صوتی آموزشی ۶۰ نکته در مذاکره

مجموعه ای از نکات کاربردی مذاکره که می‌توانند کیفیت مذاکره های ما را بهبود داده و دستاوردهای ما را افزایش دهند


نتیجه جستجو برای: "تفکر نقادانه"

چهار پایه اصلی تفکر نقادانه

ارزش های مورد نیاز برای تفکر نقاد

تفکر نقادانه
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب راهنمای تفکر نقادانه (پرسیدن سوال‌های بجا)

کتاب تفکر نقادانه نوشته نیل براون

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

خودمحوری چیست و چرا می‌تواند مانع تفکر نقادانه باشد؟

تعریف خودمحوری چیست؟

تفکر نقادانه
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: ادعا و ادعاشناسی

ادعا و ادعاشناسی

تفکر نقادانه
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: “روایت، انشا و ادعا” با “بحث و استدلال” تفاوت دارند

تفاوت ادعا و استدلال چیست؟

تفکر نقادانه
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟

کاربردهای تفکر نقادانه

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: گشت و گذاری در تاریخ منطق

بوعلی سینا و ارسطو - از بنیان گذاران و توسعه دهندگان علم منطق

تفکر نقادانه
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف تفکر نقادانه – درباره تاریخچه نقد و نقادی

تعریف تفکر نقادانه - تاریخچه نقد و نقادی

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه (Critical Thinking) – معرفی درس

تفکر نقادانه چیست؟

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

چتر مفهومی یا واژه های چتری

چتر مفهومی یا Umbrella Term

تفکر نقادانه
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   

مایکل کرایتون: دانشمند بودن هم یک شغل است

مایکل کرایتون

تفکر نقادانه
   
دعوت به گفتگو
   
مختص کاربر ویژه
   

در کدام حوزه تسلط کلامی نیازمند تمرین بیشتر هستیم؟

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

فکر کردن نقادانه چیزی شبیهِ خاکشویی است

تشبیه تفکر نقادانه به خاکشویی

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟

ساختار متن غیر داستانی و غیر تخیلی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد فعال