Menu


تقویت مهارت خواندن انگلیسی: یک پاراگراف از کتاب واقعیت درمانی ویلیام گلاسر


کتاب واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

ما در متمم به صورت مستقل در مورد ویلیام گلاسر صحبت کرده‌ایم.

کتاب نظریه انتخاب و کتاب واقعیت درمانی او هم به صورت بسیار خلاصه در متمم مورد اشاره قرار گرفته است.

امروز می‌خواهیم در قالب مجموعه درس‌های #تقویت مهارت خواندن انگلیسی، با هم، منتخب کوتاهی از کتاب Reality Therapy یا واقعیت درمانی ویلیام گلاسر را با هم بخوانیم.

شاید مرور درس ماشین رفتار قبل از مطالعه‌ی این درس، بتواند به درک بهتر مفهوم آن کمک کند.

کتاب واقعیت درمانی ویلیام گلاسر

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری تقویت مهارت خواندن انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه تقویت مهارت خواندن انگلیسی