Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۳: Structure


یادگیری زبان انگلیسی

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد یکی پس از دیگری به آنها بپردازیم.

واژه‌ی Structure هم یکی از واژه‌های پرکاربرد انگلیسی در جلسات و گزارش‌ها است. همه‌ی معانی و کاربردهای واژه‌ی Structure حول مفاهیم «ساختار و سازماندهی و چیدمان و ترکیب و …» متمرکز هستند.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمه، در جملات می‌پردازیم:

  Structure

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

تعبیر مهم دیگری که در حوزه‌ی مدیریت و کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد: Cost Structure است. این لغت را می‌توان به ساختار هزینه ترجمه کرد. به معنای اینکه از هر صد تومانی که در این کسب و کار هزینه می‌شود، هر سرفصلی چه سهمی دارد.

مدیر یک شرکت می‌گوید: می‌خواهم برای شما Cost Structure خودمان را توضیح دهم. از هر صد تومان هزینه ما، ۲۰ تومان صرف اجاره می‌شود. ۲۶ تومان صرف نیروی انسانی، ۱۷ تومان مواد اولیه و …

  
  

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه یادگیری زبان انگلیسی