Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۱۳: Recruit


یادگیری زبان انگلیسی Recruit

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد یکی پس از دیگری به آنها بپردازیم. واژه‌ ای که در این نوشته به آن می‌پردازیم Recruit است. این واژه‌ و واژه‌های مرتبط با آن (مانند Recruitment)، از «جذب و استخدام کردن» و «به خدمت گرفتن» سخن می‌گویند.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Recruit

  Recruitment

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

شاید به همین دلیل است که اولین جایی که این واژه به صورت فراگیر به کار گرفته شد برای گروه‌های مذهبی و همینطور گروه‌های نظامی بود. اینها مهم‌ترین سازمان‌هایی هستند که هرگز فرصت جدب و به کارگیری یک فرد جدید را از دست نمی‌دهند.

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: