Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۱۵: Prevent


یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران Prevent

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج به هر یک از آنها بپردازیم. واژه‌ ای که در این نوشته به آن می‌پردازیم Prevent است. این واژه‌ و واژه‌های مرتبط با آن (مانند Prevention)، معنای «مانع شدن» و گاهی هم «پیشگیری» را در خود دارند.

در اینجا به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Prevent

  Prevention

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

We have used CCTVs as a preventive measure

ما از دوربین‌های مدار بسته به عنوان یک اقدام پیشگیرانه استفاده کردیم

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: